top of page

Cyflwyniad a gweithgaredd

Cyflwyniad Cymraeg yn cynnwys; Rhagarweiniad, Gwaith/Cefndir personol, Samplau fideo, Gorchestion, Cwis-Cŵl, Ffeithiau difyr, araith ysbrydoledig a Chwestiwn ac Ateb i orffen. 


Hyd: 50-120 munud.

Presenoldeb: Dosbarth - Blwyddyn cyfan

Gweithgaredd yn cynnwys;

 • Hyfforddiant Flogio

 • Sut i greu Flog

 • Datblygu syniadau

 • Trafod offer sydd eu hangen

 • Trafod caniatâd rhieni

 • Tiwtorialau cam wrth gam

 • Chwestiwn ac Ateb i orffen. 

Hyd: 10-15 munud.

Presenoldeb: Grwpiau llai - Dosbarth

2

Ffair gweithdy

Cymraeg yn seiliedig ar fyd y cyfryngau. Cynhelir stondinau gweithgaredd yn yr ysgol/neuadd chwaraeon ar gyfer yr ysgol cyfan. Stondinau yn cynnwys: Sialens bwth flog, Sialens bwth sain, Gemau rhith-realiti, siawns i ennill arian/gwobrau, Mynediad VIP i ddigwyddiadau amrywiol a llawer mwy gan gynnyws stondinau gan frandiau/fusnesau eraill! 
Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i'r ysgol ond mae'n rhaid i'r fyfyrwyr brynu tocynnau mynediad cyffredinol.

3

Seminarau Ameer

Eisiau gwybod sut i ennill arian trwy'r cyfryngau cymdeithasol?

Dewch i ddigwyddiad seminar byw (tu allan i'r ysgol) mewn theatr/lleoliad yn agos atoch chi, wedi'i cyflwyno gan Ameer Davies-Rana.

Dysgwch sut i ennill arian trwy: 

 • Instagram

 • Facebook

 • Twitter

 • YouTube

 • TikTok

Ar gyfer diddordebau fel:

 • Cyflwyno

 • Flogio

 • Ffrydio gêm

 • Actio

 • Perfformio

 • Dylanwadu

 • Ffasiwn

 • Modelu

 • Trîn gwallt

 • Artist colur

 • Chwaraeon... a mwy!

 
Lleoliadau:

 • Caerdydd

 • Penybont

 • Abertawe

 • Caerfyrddin

 • Aberystwyth

 • Gogledd Cymru

*Mwy o wybodaeth cyn bo hir*

Let's Learn Welsh Together...

If you're interested in any of the above events, they will be visible and available to book here... Skiddle.

bottom of page