top of page

About

About

Ydych chi'n cofio'r hen bobl ddaeth mewn i'r ysgol i bregethu am gadw'r iaith yn fyw? 

Gyda'u hanes, diwylliant, bagloriaeth, gwallt-gwyn, het wen a dwy goes bren...

 

Oh, ho, ho, ho, ho, bore... Boring!

 

Wrth gwrs eu bod nhw'n bwysig. Ond beth sy'n bwysicach yw newid a datblygu ein hagwedd ni tuag at yr iaith. Y ffordd orau o wneud hyn yw newid y ffasiwn - 'neud e'n cŵl'. 

Y ffordd rydym yn gweld yr iaith yw beth sy'n gwneud i ni benderfynu os ydym am fod yn rhan ohono fe neu beidio. Does dim eisiau i'r iaith fod yn ddiflas ac yn ddifrifol. Gall fod yn ddifyr ac yn ddoniol. 

Mae'n amser agor drws, cau drws a symud ymlaen... yn ffasiynol ac yn cŵl gyda; 1Miliwn.

bottom of page