top of page
1miliwn-home.jpg

Shwdmae, croeso i 1Miliwn

3 Miliwn

Y nifer o bobl sy'n byw yng Nghymru, erbyn heddiw. Ond mae llai nag 1 miliwn yn siarad Cymraeg.

Pe bawn ni i gyd yn gweithio gyda'n gilydd, does dim rheswm paham na fedrwn ni gyrraedd yr 1 miliwn.


1 miliwn, 2 filiwn, 3 miliwn.
Mae mor syml â hynny.


Felly 1, 2, 3... Bant â ni

WelshVisitor3.jpeg

Y daith mor belled

bottom of page